top of page

STÖD oss

Bli aktiv medlem

Föreningen drivs av en grupp av eldsjälar men vi välkomnar fler medarbetare som kan ta tag i både enkla och mer komplicerade uppgifter i föreningen. Det kan vara allt från att organisera möten till något så enkelt som att hjälpa till att skicka insändare och värva flera medlemmar. Vi söker också personer som är kunniga inom arkitektur, stadsplanering, byggfrågor, juridik och grafisk formgivning.

Värva fler medlemmar

Ju fler vi blir, desto mer måste politiker, tjänstemän, stadsplanerare och myndigheter lyssna på oss!
Tipsa därför gärna vänner och grannar att gå med i vår förening. Vi är idag (januari 2023) ca 275 medlemmar, därav ca 200 betalande. Antalet medlemmar har ökat stadigt sedan starten 2018. Antalet medlemmar i Facebookgruppen Bevara Bromma Grönt är ca 840 st och har fördubblats sedan början av 2021.  www.facebook.com/groups/bevarabrommagront 
Vi har även en ”fan page” på Facebook med ca 300 medlemmar: www.facebook.com/BBGront


Att vara stödmedlem kostar 100 SEK per år och avgiften bidrar till vår kamp för att bevara det gröna som finns kvar i Bromma.

Du kan också bli stödmedlem Plus. Då betalar du 500 SEK per år. Vårt bankgiro är 5299-8887, v.g. ange också namn, adress och mejladress vid betalning. Det går även bra att betala via Swish, till nr 0732-101025 (Tommy Lindström, Kassör i föreningen).

​Med hjälp av de pengar som föreningen får in från medlemsavgifterna kan vi finansiera våra aktiviteter, bl.a. materialkostnader för plakat, flygblad m.m. samt arvoden till konsulter, jurister eller andra experter som vi kan behöva anlita i en nära framtid.

Hjälp oss att skriva insändare

Skriva insändare gör man lätt tex till Mitti Bromma (https://mitti.se/insandare/) eller fyll i formulär på https://www.mitti.se/tipsa-oss/.   

Mitt i Bromma accepterar även insända foton eller andra bilder (endast egna bilder). Det går också att sända in debattartiklar till debatt@mitti.se

Vi välkomnar alla bidrag till lokalpressen, vi, framtida och andra nuvarande brommabor tackar för ditt stöd!

SÅ HÄR KAN DU också BIDRA

Namninsamling

Stöd oss och skriv på listan för ett bevarande av ett grönt Bromma för nuvarande och framtida generationer!

Följ oss

Följ oss och dela våra inlägg för att sprida vårt gemensamma budskap.

Kom ihåg att också små inlägg idag kan förflytta berg.

Donera

VI arbetar hårt för att driva frågorna i Bromma generellt och Sångarlunden specifikt. Hjälp oss hjälpa dig!

bottom of page