STÖD oss

Bli aktiv medlem

Föreningen drivs av ett grupp av eldsjälar men vi behöver alltid fler deltagare som tar tag i både enkla som komplicerade uppgifter i föreningen. Det kan vara allt från att organisera möten till något så enkelt som att hjälpa till att skicka insändare och värva flera medlemmar.

Att vara stödmedlem kostar 100 SEK per år och avgiften bidrar till vår kamp för det gröna i Bromma.

Du kan också bli stödmedlem Plus. Då betalar du 500 SEK per år men donerar också då en extra summa till föreningens arbete. Vårt bankgiro är 5299-8887, ange namn och adress vid betalning.

Med hjälp av de pengar som föreningen får in från medlemsavgifterna kan vi finansiera våra aktiviteter, bl.a. materialkostnader för plakat, flygblad m.m., drift av hemsidan och ev. arvoden till konsulter, jurister eller andra experter som vi kan behöva anlita i framtiden.

Hjälp oss att skriva insändare

Skriva insändare gör man lätt tex till MittiBromma (https://mitti.se/insandare/) och till Bromma Tidning https://www.stockholmdirekt.se/brommatidning/insandare/). 

Insändare får vara max 2000 tecken. Mitt i Bromma accepterar även insända foton eller andra bilder (endast egna bilder).

Vi kan också sända liknande insändare till lokalpressen i andra stadsdelar, men då med en allmänt hållen text att inte bygga i stadens grönområden.

Alla bidrag mottages tacksamt.

SÅ HÄR KAN DU också BIDRA

Namninsamling

Stöd oss och skriv på listan för ett bevarande av ett grönt Bromma för nuvarande och framtida generationer!

Följ oss

Följ oss och dela våra inlägg för att sprida vårt gemensamma budskap.

Kom ihåg att också små inlägg idag kan förflytta berg.

Donera

VI arbetar hårt för att driva frågorna i Bromma generellt och Sångarlunden specifikt. Hjälp oss hjälpa dig!

kontakta oss

Bevara Sångarlunden

Bromma

bevarabrommagront@gmail.com

följ oss

© 2018-3018 by Sångarlunden

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon