top of page

bakgrund

ALLA GRÖNOMRÅDEN ÄR HOTADE

De senaste åren har kommunpolitikerna röstat ja till att allt fler grönområden byggs bort i Trädgårdsstaden. Bevara Bromma Grönt vill värna om de få oaser som finns kvar. Markanvisning gavs under 2018 till byggbolaget Primula för att bygga ett antal höghus i den gröna lungan vägg i vägg med förskolan Sångarlunden i området Olovslund /Höglandet. Då startade vi denna ideella förening.

Detta område i Trädgårdsstaden används dagligen av närboende, förskolegrupper, joggare och hundägare. Med nuvarande blågröna majoritet i Stadshuset finns inga planer på att exploatera just i Sångarlunden, men vem vet vad som händer efter valet 2022? För att motverka eventuella framtida exploateringsplaner har vi tagit fram och sänt in ett s.k. medborgarförslag om att skapa Biotopskydd för tre centrala grönområden och parker i Olovslund-Ålsten-Nockeby.
 

Många nya exploateringsprojekt är nu på gång runt om i Bromma och ännu fler kommer. Politikerna verkar tycka att Stockholms stad måste växa och förtätas. Dessa byggexploateringar är illa tajmade i dessa tider av ökande medvetenhet om miljön och klimatet. Det finns ingen forskning som stödjer tanken att när en stad växer, måste den växa på höjden i befintliga villaområden och välplanerade grönområden.
Under pandemin har dessutom fler och fler människor märkt hur viktiga närliggande grönområden och parker är för vårt välbefinnande. De hjälper oss också att filtrera luften, minska bullret, minska översvämningsrisker genom trädens stora vattenupptag, sänka temperaturen och dessutom ta upp stora mängder koldioxid genom växternas fotosyntes.

 

I Tjänsteutlåtandet från Bromma Stadsdelsförvaltning 2017 (Översiktsplan Dnr 497-16-1.5.3 (2017) står: ”Ständigt återkommande förtätningsprojekt, utan inbördes sammanhang, riskerar att förstöra Trädgårdsstadens kvalitéer.”

 

I Stockholms budget för 2021-2023 står det bl.a. på s. 15: ”Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden”.

Det låter ju bra. Det finns dock andra skrivningar i Stockholms budget som ger anledning till oro - se ”Vad säger styrdokumenten om stadsbyggnad?”

MYT: I BROMMA BYGGS NÄSTAN INGENTING 

Ibland ser och hör vi påståenden från bl.a. Socialdemokraterna om att Bromma inte bygger tillräckligt för att avhjälpa bostadsbristen. Det är rent felaktigt!

De senaste 15 åren har stora flerfamiljskomplex uppförts i Trädgårdsstaden i Abrahamsberg, Nockeby, Nockebyhov, Stora Mossen, Blackeberg och Ålsten. Räknar vi in hela Bromma har det byggts tusentals nya bostäder i Mariehäll, vid Bällsta Bro, Alviksområdet, Brommaplan och Stora Mossen. Nyligen har man skövlat skogen i två områden längs Västerled för att bygga ca 70 lägenheter. Mellan åren 2008-2018 ökade andelen bostäder i Bromma med ca 20% och Brommas befolkning med ännu mer.

 

Det finns idag ett 40-tal nya planerade byggprojekt vid t.ex. Olovslunds spårvagnshållplats, Åkeshovsvägen, Gustav IIIs väg, Åkeshov, Åkeslund, i Linta-området vid Plantagen, flera projekt längs Spångavägen, ett stort projekt i Norra Riksby (området norr om OKQ8) samt i Blackeberg och Råcksta.

bottom of page