top of page

Page Title

Handbok för aktivitetsgrupper

Vår förening har under snart 4 år arbetat för att förhindra de exploateringar i Brommas grönområden som tycks ske i rasande fart. Vi har lärt oss en del under vägen.


Bevara bromma Grönt har utarbetat en 15-sidig handbok som är tänkt att hjälpa andra liknande aktionsgrupper.


Du kan läsa den här på sidan.

bottom of page