top of page

bakgrund

ALLA GRÖNOMRÅDEN ÄR HOTADE

De senaste åren har kommunpolitikerna röstat ja till att allt fler grönområden byggs bort i Trädgårdsstaden. Bevara Bromma Grönt vill värna om de få oaser som finns kvar. Markanvisning gavs under 2018 till byggbolaget Primula för att bygga ett antal höghus i den gröna lungan vägg i vägg med förskolan Sångarlunden i området Olovslund /Höglandet. Då startade vi denna ideella förening.

Detta område i Trädgårdsstaden används dagligen av närboende, förskolegrupper, joggare och hundägare. Med nuvarande blågröna majoritet i Stadshuset finns inga planer på att exploatera just i Sångarlunden, men vem vet vad som händer efter valet 2022? För att motverka eventuella framtida exploateringsplaner har vi tagit fram och sänt in ett s.k. medborgarförslag om att skapa Biotopskydd för tre centrala grönområden och parker i Olovslund-Ålsten-Nockeby.
 

Många nya exploateringsprojekt är nu på gång runt om i Bromma och ännu fler kommer. Politikerna verkar tycka att Stockholms stad måste växa och förtätas. Dessa byggexploateringar är illa tajmade i dessa tider av ökande medvetenhet om miljön och klimatet. Det finns ingen forskning som stödjer tanken att när en stad växer, måste den växa på höjden i befintliga villaområden och välplanerade grönområden.
Under pandemin har dessutom fler och fler människor märkt hur viktiga närliggande grönområden och parker är för vårt välbefinnande. De hjälper oss också att filtrera luften, minska bullret, minska översvämningsrisker genom trädens stora vattenupptag, sänka temperaturen och dessutom ta upp stora mängder koldioxid genom växternas fotosyntes.

 

I Tjänsteutlåtandet från Bromma Stadsdelsförvaltning 2017 (Översiktsplan Dnr 497-16-1.5.3 (2017) står: ”Ständigt återkommande förtätningsprojekt, utan inbördes sammanhang, riskerar att förstöra Trädgårdsstadens kvalitéer.”

 

I Stockholms budget för 2021-2023 står det bl.a. på s. 15: ”Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden”.

Det låter ju bra. Det finns dock andra skrivningar i Stockholms budget som ger anledning till oro - se ”Vad säger styrdokumenten om stadsbyggnad?”

HÅLLBARHET

Politiker och stadsplanerare tycks tro att det är både billigare och mer hållbart att bygga tätt, tusentals lägenheter i höga och tätt placerade hus. Vi kan se detta i t.ex. Hagastaden, nära Torsplan och Karolinska Institutet. En stadsdel helt i glas, betong och asfalt som är dyster och ’kall’ och dessutom helt saknar luftighet.

 

Det är dock en myt att det skulle vara billigare och mer hållbart att bygga högt och tätt med betong! Dessutom bidrar tillverkningen av betong i sig till ökad miljöförstöring.

Det finns beräkningar som visar att det är mer hållbart att bygga småskaligt i form av Trädgårdsstäder i huvudsak byggda av trä. Kostnaden är också lägre per enhet /lägenhet än vid bygge av höghus. Befintliga exempel på Trädgårdsstäder (i t.ex. Tallkrogen, Enskede, Olovslund, Norra Ängby osv.) visar också att det även för småhusbebyggelse finns ett tillräckligt befolkningsunderlag för att bygga en effektiv kollektivtrafik plus annan nödvändig infrastruktur som skolor/förskolor, affärer m.m. – vilket också är betydelsefullt för hållbarheten.
 

Stor alm Sångarlunden IMG_20200531_1113
bottom of page