top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Nytt från Stadshuset

Så kom då i fredags nyheten att det verkligen blir ett samarbete mellan MP och alliansen i Stockholm!


Samtliga partier i den nybildade ”koalitionen” är i princip emot förtätning i befintliga grönområden i Bromma.


Vi hoppas och tror naturligtvis att detta ger en möjlighet för att ”vårt” exploateringsprojekt i Sångarlunden kan bli stoppat. MP är ju med sina kärnvärden emot att bebygga grönområden, men var tvungna att kompromissa en hel del när de satt i samstyre med S och V. Även L, C, KD och M är generellt emot exploateringar av grönområden i förorterna, även om vi har sett en del ”klavertramp”.

Vi fortsätter dock vår aktion som tidigare. Vi ska vara mycket försiktiga med att luta oss för mycket tillbaka! Det stora behovet av nya bostäder i Stockholm finns ju kvar, och den nya majoriteten kommer kanske ha svårt att stoppa allt byggande i grönområden.

Dessutom är det omöjligt att förutsäga exakt hur det går med viktiga beslut i nämnderna. Det behövs ibland bara att 1-2 ledamöter röstar emot ”partilinjen” för att det ska stjälpa över till ett annat beslut.

Styrelsen för Bevara Bromma Grönt föreslår följande strategi

  • Inte slappna av och tro att slaget redan är vunnet. Så är inte fallet! Vi bör fortsätta vår aktion precis som planerat, tills vi fått bekräftat att exploateringsplanerna för Sångarlunden lagts på is, eller stoppats helt

  • Avvakta mer information om den nya Alliansen i Stadshuset och mandatfördelningen inom de beslutande nämnderna. Borde komma inom någon vecka

  • Våra personliga kontakter med politiker och tjänstemän fortsätter

  • Bearbeta alla politiker i de aktuella (”nya”) nämnderna, via främst mejl och telefon. Fortsatta kontakter med politiker och tjänstemän

  • Fortsätta vårt informationsarbete på övriga fronter (FB-grupp, flygblad, banderoller, Instagram, insändare, …) med oförändrad energi och skärpa!

    • Vi kommer att uppdatera innehåll och texter för ovanstående kanaler

  • Fortsätta samarbetet med andra grupper i Västerort som också är emot denna typ exploateringar

Vi återkommer med de nya namnen och en åtgärdsplan inom kort.

Du som vill vara med och hjälpa till i föreningen Bevara Bromma Grönt, t.ex. praktiskt jobb med att sätta upp plakat, dela ut flygblad eller skriva texter, v.g. anmäl er till Torbjörn Halvarsson eller Jan Molarin. Även idéer och uppslag om aktiviteter emottas tacksamt!


Man kan redan nu läsa om att den nya majoriteten planerar att inrätta två nya naturreservat i Västerort i den nya mandatperioden. Kyrkhamn (vid Hässelby) och Ålstensskogen/Storskogen.


En nybildning av ett naturreservat i Bromma kan i sig också gynna vår protestaktion. Kanske kan vi t.o.m. påverka politikerna till att utöka reservatet till våra övriga områden i närheten.

Cecilia Obermüller (MP, Ordf. Bromma SDN och Gruppledare för MP i Stadsbyggnadsnämnden) och Katarina Luhr (MP, Miljöborgarråd i Sthlm), men även företrädare för M, L, C och KD är troliga nyckelpersoner vi ska kontakta i fortsättningen.


Hösthälsningar,


Föreningen Bevara Bromma Grönt, genom

Torbjörn Halvarsson

Tel 0768-593 995


30 views0 comments

Comments


bottom of page