top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Bevara bromma grönt - Möte

Updated: Oct 10, 2018

Vi har möte den 30 Augusti kl 19-21


Detta är vårt första Medlemsmöte i Föreningen Bevara Bromma Grönt. Försök att prioritera detta möte.


Vi ger en uppdatering om nuläget, hur den fortsatta processen ser ut inom stadens förvaltningar och nämnder samt diskuterar och går igenom våra kommande aktiviteter.


Adress: Hos Molarins, Djupdalsvägen 65

Föranmälan görs till : jan.molarin@gmail.com


20 views0 comments

Kommentare


bottom of page