top of page

bevara BROMMAS GRÖNOMRÅDEN

Brommas parker och grönområden hotas av omfattande byggplaner. Hjälp oss att rädda gröna oaser i Bromma från en ohållbar exploatering.

Alla grönområden i Bromma är hotade av byggexploatering!

Sambandet mellan människors hälsa och närhet till grönområden är nuförtiden självklar, obestridd och uppenbar. Naturen behövs för ett välmående och friskt samhälle. När det gröna Bromma bit för bit äts upp av hårdlagda ytor och byggnader förstörs livsmiljöer och kulturvärden för alltid. Det är orimligt att tillåta denna ödeläggelse. 

Våra tjänstemän och politiker i Stockholm verkar dock tyvärr närmast besatta av tanken på förtätning och tillväxt till varje pris, allt inom Stockholms stad! Vi ser idag planer på exploateringar i snart sagt varje grönområde, park och skog i Bromma.

 

Sommaren 2018 gav Exploateringsnämnden en markanvisning till byggbolaget Primula Byggnads AB för att planlägga 50-70 hyreslägenheter i naturområdet Sångarlunden.
Det var då vi bestämde oss för att starta föreningen Bevara Bromma Grönt. Vårt huvudmål är att värna om Trädgårdsstaden men vi engagerar oss alltmer i hela Bromma.

Ju fler områden som bebyggs i Trädgårdsstaden, desto mer tappar området sin unika karaktär och ’tröskeln’ blir då successivt lägre för politikerna att bebygga nästa grönområde. Men det finns fortfarande möjlighet att stoppa skövlingen.  
Vi vill bevara Brommas grönområden åt kommande generationer!

Bevara Bromma Grönt är en ideell förening som verkar för att stoppa all exploatering av grönområden i Bromma Trädgårdsstad.

  • Grey Instagram Icon
IMG_5382.jpg
Bli medlem
idag!
bottom of page