bakgrund

De senaste åren har kommunpolitikerna röstat ja till att allt fler grönområden byggs bort i Trädgårdsstaden. Bevara Bromma Grönt vill värna om de få oaserna som finns kvar. I dagsläget har kommunen beviljat ännu en markanvisning till byggbolaget Primula för att bygga ett antal höghus i den gröna lungan vägg i vägg med förskolan Sångarlunden i området Olovslund/Höglandet. Detta område i Trädgårdsstaden var tidigare ett planlagt naturreservat för boende och djur och används dagligen av förskolegrupper, joggare och hundägare.

 

I Tjänsteutlåtandet från Bromma Stadsdelsförvaltning 2017 (Översiktsplan Dnr 497-16-1.5.3 (2017) står: ”Ständigt återkommande förtätningsprojekt, utan inbördes sammanhang, riskerar att förstöra Trädgårdsstadens kvalitéer.”

Det finns ett felaktigt påstående från Socialdemokraterna om att Bromma inte bygger tillräckligt för att avhjälpa bostadsbristen. Sedan 2002 har dock stora flerfamiljskomplex förts upp i Abrahamsberg, Nockebyhov och Ålstens Gård. Räknar vi hela Bromma så är det tusentals nya bostäder i Mariehäll, Gårdsfogdevägen nära Bällsta Bro, samt Alviksområdet och längs T-banan vid Brommaplan och Stora Mossen. Det finns även flera pågående byggprojekt vid Olovslunds spårvagnshållplats, längs Västerled, vid kyrkan i Nockeby samt på Åkeshovsvägen vid kolonistugorna.

Hämta energi
En plats för reflektion
Utflykt i det gröna
Rekreationsområde
Skyddat riksintresse
Barnens skog
Show More
kontakta oss

Bevara Sångarlunden

Bromma

bevarabrommagront@gmail.com

följ oss

© 2018-3018 by Sångarlunden

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
En plats för reflektion