top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Viktiga trivselfaktorer för boende

Vad tycker stockholmarna är viktigast för ett bra boende?

Följande är resultatet av en enkät till ett stort antal av Stockholms invånare där man frågat ”vilka trivselfaktorer tycker du är viktigast i din stadsdel”?


Resultatet bekräftar det som många av oss redan har anat, att grönområden är en mycket viktig del av de boendes trivsel. 70% betyder att 70% av alla tillfrågade (alla stadsdelar) anser att tillgång till grönområden är den viktigaste trivselfaktorn. För just Bromma är det f.ö. ännu fler som anser grönområdena vara den viktigaste faktorn, 79%!


Synd bara att det gröna inte verkar stå högt på prioriteringslistan när man förtätar i närförorterna och bygger nya stadsdelar. Hagastaden är ett avskräckande exempel på hur man bygger alltför högt, tätt, med för mycket glas och betong - men alldeles för lite grönt!


Undersökningen har gjorts av Novus på uppdrag av Stadsutvecklarna i Värtahamnen (dvs. Bonnier Fastigheter) inför utvecklingen av den nya stadsdelen.


44 views0 comments

Yorumlar


bottom of page