top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Skog skövlas längs Västerled

Ålsten-Abrahamsberg-Äppelviken i jan-feb 2021. På kort tid har delar av två skogsområden skövlats.

Exploateringar ska ske vid Västerled-Koltrastvägen (nära Västerledskyrkan) och Västerled-Nyängsvägen. Här ska Veidekke respektive Järntorget bygga totalt ca 70 st lägenheter. Ungefär 15.000 m2 skog är nu borta för alltid. Ungefär ett 40-tal av de fällda träden har varit 100 år gamla eller mer. Några ekar var till och med 400-800 år, men de fälldes av Staden redan 2018 (!).

Skidbacksskogen vid bl.a. Västerled-Nyängsvägen har varit Abrahamsbergsbornas ’gröna lunga’. Hundratals personer har passerat här varje dag, på promenad, hundrastning, motion eller lek. Nästan hälften av skogen (den mest tillgängliga delen!) är nu borta för all framtid.
72 views0 comments

Comments


bottom of page