top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Rädda lekparken!

En massiv 4-våningsbyggnad i vinkel ska uppföras i korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen. Den ska inrymma ca 19 lägenheter för 55+. Ärendet vann laga kraft i januari 2021, byggbolaget är Riksbyggen. Det är troligt att Riksbyggen och SBK just nu har en dialog om bygglov för detta projekt, kan nog ta ca ett år.


En mängd protester och synpunkter sändes in, bl.a. från Bevara Bromma Grönt, men man har bara gjort ett par mindre justeringar av projektet.

Man har bl.a. ignorerat synpunkter på att områdets karaktär helt kommer att förändras, att huset är för

stort, kompakt och har ett ointressant utförande av bl.a. takfoten som inte passar in i omgivande bebyggelse, att närliggande hus skuggas, att många träd kommer att avverkas (både på byggplatsen och på ersättningsplatsen mittemot dit lekparken ska flyttas), ersättningslekplatsen får bristande säkerhet, insyn och är inte lika intressant för de små (ingen spårvagn att spana på). Dessutom att området utgör spridningsområde för de två skyddade salamanderarterna (fynd har gjorts i trädgården precis intill ersättningslekparken).

Rädda Lekparken_Blå
.pdf
Download PDF • 4.07MB

96 views0 comments

Commentaires


bottom of page