top of page
Search

Har man koll på bostadsprognoser?

På tal om bostadsprognoser och behovet av nya bostäder: Har stadsplanerare och politiker full koll på detta?

(De hade ju uppenbarligen rätt dålig koll på Stockholms tillväxt!)


Flera artiklar om den s.k. nettoutflyttningen har publicerats i bl.a. DN och SvD. Under 2020 har ca 4.800 fler personer lämnat Stockholms Stad jämfört med de som flyttat in. (För regionen är siffran högre).

Anledningarna är säkert flera: Trenden till utflyttning har förstärkts under Covid-pandemin. Människor har ofta minskat på sin arbetspendling och jobbar istället mer hemifrån. Detta kan utföras även från annan ort. Stockholms bostadspriser har ytterligare skjutit i höjden. Trafiksituationen i Stockholms innerstad och dess kostnader har också fått många verksamheter att flytta ut. Flertalet svenskar vill helst bo i eget hus. Flyttar man ut från Stockholms kommun eller till och med regionen kan det bli ekonomiskt möjligt för många fler att skaffa ett eget hus.


https://www.svd.se/stockholmsflykten-tilltar--tusentals-flyttar-ut

https://www.svd.se/unga-familjer-lockas-att-lamna-stockholm

https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-flykten-fran-storstaderna-ar-fullt-forstaelig/


79 views0 comments
bottom of page