top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Förtätning på medborgarnas villkor

Kul och intressant artikel i Metro om varför kommuner strävar efter att växa så mycket som möjligt och försämra för dem som redan bor där. Med dagens teknik kan det väl inte vara nödvändigt att klämma ihop alla i storstäder där alla grönytor försvinner! https://www.metro.se/artikel/jacob-bursell-vad-s%C3%A4ger-att-st%C3%A4der-m%C3%A5ste-v%C3%A4xa19 views0 comments
bottom of page