top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Föreningsmöte

Updated: Sep 22, 2018

Vi har föreningsmöte för att diskutera marknadsföring av föreningen och hur vi ska skapa uppmärksamhet kring Sångarlunden och byggplanerna. Vi träffas kl 18.00 till 19.30 för att diskutera kommuinikation, web, sociala medier etc. Vi vill bevara ett viktigt grönområde, ett skyddat riksintresse i ett område som inte går att bygga i pga dess grundförhållande.

8 views0 comments

コメント


bottom of page