top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Förändringar i stadsdelsnämnden

Vi fortsätter att bevaka och närvara på Bromma Stadsdelsnämnds möten, nu senast torsdag 22 november i Alviks kommunalhus. Då alliansen ihop med MP efter kommunalvalet fått majoritet i Stadshuset genomsyrar det också konstellationen i nämnderna, bl a Bromma Stadsdelsnämnd och Stadsbyggnadsnämnden efter nyår. Vi hoppas på ett positivt besked avseende frågan om byggnation i Sångarlunden/Ålsten 1:1 då alliansen röstade emot förslaget i Exploateringsnämnden i juni. Vi hoppas på besked under hösten/vintern från de ledamöter vi har kommunikation med.

Efter 01 januari 2019 blir Jan Tigerström (M) ny ordförande i Bromma Stadsdelsnämnd efter Cecilia Obermüller (MP). Det blir då också en representant från alliansen, troligen Joakim Larsson (M), som tar över ordförandeskapet i Stadsbyggnadsnämnden efter Jan Valeskog (S).

Vi återkommer när vi har något nytt att redovisa i denna fråga."


44 views0 comments

Comments


bottom of page