top of page
Search
  • Writer's picturearinaldo9

Biologiskt mångfald

Biologisk mångfald är ett högst aktuellt begrepp i dessa dagar. Arternas mångfald är kritisk för vår hela existens, t.ex. vad gäller våra insekter. Insekterna står ju för en stor del av pollineringen av våra nyttoväxter och är viktiga organismer i alla näringsvävar. Webbsidan ”Natursidan” har ett inlägg om hur vi själva kan stödja biologisk mångfald i de egna trädgårdarna:

www.natursidan.se/nyheter/guide till insatser-for-biologisk-mangfald/


14 views0 comments
bottom of page